SLUŽBY

Rozsah poskytovaných služieb klinickej ambulancie
  • Pravidelné preväzy pacientov podľa objednania
  • Pravidelné kontroly po ukončení hospitalizácie
  • Posudzovanie a liečba jaziev po popáleninách a iných úrazoch. V prípade nutnosti operačného výkonu objednanie na operáciu a vykonanie zákroku plastickým chirurgom.
  • Konziliárna služba a liečenie pre všetky druhy kožných defektov - poúrazových aj neúrazových, vrátane chronických.
  • Konziliárna služba a liečenie dekubitov
  • Ambulantné odstraňovanie kožných a podkožných nádorov a materských znamienok plastickým chirurgom
  • Odstraňovanie tetováže (za poplatok)

Informácie o zdravotnom stave pacientov

Telefonický kontakt cez deň 02/48 23 45 27, najlepšie v čase 08.00 - 08.30 a 14.00 - 15.00
Telefonický kontakt v službe 02/48 23 45 40, pri neodkladných prípadoch

Odborné rady cez telefón

Poskytuje lekár na klinickej ambulancii denne v čase od 11.30 do 13.00 na tel. č. 02/48 23 41 36

Ambulantné hodiny klinickej ambulancie

Každý pracovný deň od 11.00 do 13.00