PRAKTICKÉ RADY

Zásady prijímania pacientov na ošetrenie a vyšetrenie

  • Klinická ambulancia (mimo pracovnej doby ústavná pohotovostná služba) zaisťuje neodkladné prvotné ošetrenie všetkých čerstvých popáleninových úrazov. Pacienti môžu vyhľadať ošetrenie bez poukazu lekára bezprostredne po úraze.
  • Pravidelné preväzy a kontroly pacientov už predtým ošetrených na našej ambulancii sa vykonávajú na objednanie pacienta počas ambulantných hodín.
  • Konziliárne vyšetrenia a iné vyšetrenia: nakoľko klinická ambulancia (okrem čerstvých úrazov) nie je ambulanciou prvého kontaktu, je potrebné odporúčanie praktického lekára, pediatra, alebo iného odborného lekára na vyšetrenie.
  • Vyšetrenia vykonávané na žiadosť pacienta bez odporúčania lekára sa spoplatňujú podľa nemocničného sadzobníka poplatkov.

Ako nás nájdete

Klinika sa nachádza v nemocničnej časti na prízemí (od zadného vchodu do nemocnice doprava).
Ambulancia sa nachádza tiež na prízemí (od zadného vchodu do nemocnice doľava.

Ordinačné hodiny na ambulancii Po-Pi 11:00 - 15:00,
Telefónne číslo na ambulanciu kliniky popálenín: 02/48 23 41 36

Pokyny pri preklade pacienta

Preklad z nemocničného zariadenia je potrebné telefonicky konzultovať s naším pracoviskom.
Telefonický kontakt cez deň 02/48 23 45 27, v službe 02/48 23 45 40