KLINIKA

Klinika popálenín a rekonštrukcnej chirurgie je vysokošpecializované špickové pracovisko, ktoré zabezpečuje liecbu a starostlivost o pacientov postihnutých termickými úrazmi všetkých typov (popáleniny plamenom, elektrickým prúdom, chemickými látkami, radiáciou, kontaktné popáleniny, obareniny, omrzliny) a všetkých vekových skupín. V prípade tažkých popálenín, inhalacného poranenia, šokových stavov zabezpecujeme intenzívnu a resuscitacnú starostlivost na Jednotke intenzívnej a resuscitacnej starostlivosti (JIRS). Spádovú oblast nášho pracoviska predstavuje región, zodpovedajúci západnej polovici územia Slovenskej republiky vrátane okresov Dolný Kubín, Martin, Banská Bystrica, Zvolen, Krupina a Šahy.

Okrem liečenia popáleninových úrazov klinika zabezpečuje aj ostatné činnosti ako sú:

  • rekonštrukčné operácie na riešenie následkov popálenín (hypertrofické jazvy, kontraktúry)
  • liečenie chronických a problematických rán a defektov rôznej etiológie
  • operačné riešenie preležanín (dekubitov)
  • operačné riešenie komplikovaných stratových poranení úrazovej etiológie
  • operačné riešenie trofických vredov predkolení
  • liečba epidermolysis bullosa

V spolupráci s Klinikou plastickej chirurgie zabezpečujeme prevádzku Mikrochirurgického transplantačného a replantačného centra.