HISTÓRIA

V roku 1987 bolo v novopostavenej Ružinovskej nemocnici otvorené oddelenie popálenín a rekonštrukčnej chirurgie. Svojou činnosťou nadväzovalo na oddelenie popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Košiciach - Šaci, založenom v roku 1971, pri zrode ktorého stál primár MUDr.Štefan Šimko, CSc. Toto oddelenie, neskôr centrum popálenín v Košiciach - Šaci položilo základy špecializovanej liečby popálenín na Slovensku. Na tomto pracovisku od jeho počiatku pôsobil súčasný prednosta kliniky Doc. MUDr. Ján Koller, CSc., ktorý prešiel v roku 1986 do novopostavenej nemocnice v Bratislave - Ružinove s úlohou vybudovať druhé vysokošpecializované pracovisko na liečenie popálenín.
  
Na novom pracovisku v Bratislave - Ružinove rozvinul moderné terapeutické postupy v liečbe popálenín a rekonštrukčnej chirurgii, zaškolil odborníkov, založil tkanivovú banku a vytvoril podmienky pre ďalší komplexný rozvoj tohto samostatného klinického odboru. V roku 1996 sa z oddelenia stáva Centrum popálenín a rekonštrukčnej chirurgie a v roku 2002 získalo centrum štatút klinického pracoviska.

Prednosta kliniky:  Doc. MUDr. Jan Koller, PhD.
Primár:  MUDr. Miroslav Orsag
Vrchná sestra:  Viera Hrádková