DOMOV

Týchto niekoľko viet je určených pre Vás, ktorí by ste chceli niečo urobiť pre pacientov, ktorí boli, sú a budú liečení na našej Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie.

Popáleniny patria medzi najťažšie úrazy. Ich liečenie si vyžaduje nesmierne úsilie zo strany zdravotníckych pracovníkov, ale aj postihnutého a jeho rodiny. Naše pracovisko vzniklo v roku 1987 ako druhé na Slovensku a jediné v západnej polovici Slovenskej republiky. Jeho úlohou je poskytovať vysoko špecializovanú starostlivosť najmä o ťažké popáleninové úrazy. Každoročne liečime u nás okolo 200 pacientov z toho asi tretinu predstavujú deti do 15 rokov.

Počas existencie Kliniky popálenín sa nám podarilo vybudovať pracovisko, ktoré je schopné poskytovať starostlivosť na dobrej európskej úrovni. Máme na to potrebné vybavenie, dobre vyškolený a práci oddaný tím lekárov a sestier. Starostlivosť o ťažké popáleninové úrazy je veľmi drahá. Liečenie jedného pacienta s popáleninami 60% povrchu tela stojí viac ako 2 milióny Sk. Často len s mimoriadnym úsilím sme pre našich pacientov schopní zaistiť všetky liečivá a materiál potrebné k takejto liečbe. Ako však všetci dobre vieme, naše zdravotníctvo má z roka na rok obmedzenejší prísun finančných prostriedkov a my máme veľké obavy z toho, že jedného dňa našim pacientom nebudeme môcť poskytnúť náležitú starostlivosť.

Z tohoto dôvodu sme založili

SLOVENSKÚ NADÁCIU NA POMOC POPÁLENÝM,

ktorej hlavným cieľom je pomáhať postihnutým s popáleninovými úrazmi a zaistiť prostriedky a podmienky pre ich liečenie, rehabilitáciu a návrat do spo-ločnosti. Obraciame sa na Vás s dôverou, že podporíte naše snahy a prispejete finančnou čiastkou podľa svojich možností na činnosť tejto nadácie.